Koos aastanumbri vahetusega on mõistlik üle vaadata maksumäärad. Teeme väikese kokkuvõtte tulumaksuga seotud maksu- ja piirmääradest 2016.a.