Kommentaarid (16)

Ettevõtte omandis olevate autode maksustamine alates 01.01.2018.a.

Alates 2018.a. muutub põhjalikult tööandja omandis olevate sõiduautode maksustamine. Samuti on täiendatud segakasutuses olevate kaubikute maksustamise võimalusi.

Sõiduautode maksustamine

Auto kasutuselevõtmisel tuleb ettevõtjal otsustada, kas ta kasutab sõiduautot (M1 ja M1G kategooria auto) 100% töösõitudeks või on autot vaja ka erasõitude tegemiseks.

Töösõitudeks mõeldud sõiduauto puhul:

  • peab sõiduki omanik või vastutav kasutaja tegema vastava märke Maanteeameti registrisse. Toiming on riigilõivuvaba ja seda saab teha e-teeninduses;
  • saab arvata maha sisendkäibemaksu 100%;
  • ettevõte peab garanteerima, et autot kasutatakse ainult töösõitudeks.

Segakasutuses oleva sõiduauto puhul:

  • kaob ära sõidupäeviku pidamise kohustus;
  • ei saa enam hüvitada tööandjale erasõite;
  • tuleb deklareerida ja maksta erisoodustuse pealt tulu- ja sotsiaalmaksu.

Alates 2018. aastast hakatakse maksustama auto võimsust ehk kilovatte (TuMS § 48 lg 8). Seega ei maksustata enam auto tegelikku kasutamist vaid võimalust kasutada ettevõtte autot.

Ühe kW erisoodustuse hind sõltub auto vanusest.

  • üldine koefitsient on 1,96 eurot ühe kW kohta kuus
  • üle 5 aasta vanuste autode puhul 1,47 eurot kW kohta kuus.

Järelikult peab ettevõte tasuma ühe kilovati kohta tulu- ja sotsiaalmaksu 1,3 eurot kuus. Vanema auto puhul on erisoodustuse maksukohustus kilovati kohta 0,975 eurot kuus. Sõiduauto erisoodustus deklareeritakse TSD lisal 4 ja makstakse maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Kui on teada, et autot mõnel perioodil ei kasutata, on võimalik see liiklusregistrist ajutiselt kustutada (võimalik 1 kuust kuni 24 kuuni). Sellisel juhul ei pea tasuma ka tulu- ja sotsiaalmaksu.

Uus kord tähendab seda, et kaob ära võimalus maksukohustusest pääsemiseks hüvitada erasõite. Alternatiivina on võimalik töötajal hüvitada ettevõttele erisoodustuse maksukulu. Paljudele ettevõtetele aga tähendab see seda, et segakasutuses olev sõiduauto läheb märgatavalt kallimaks. Üldjuhul võidavad need, kes ei pidanud sõidupäevikut ja arvestasid tulu- ja sotsiaalmaksu 256 eurolt.

Kaubikute maksustamine

Kui tegemist on segakasutuses kaubikuga (N1 kategooria), saab ettevõte valida, kuidas makse arvutada. Võib kasutada sõiduautodega samasugust kilovatipõhist arvestust. TuMS-i § 48 lõikega 81 on sätestatud, et lõikes 8 toodud erisoodustuse hinna määramise korda võib kasutada ka liiklusseaduse tähenduses kuni 3500-kilogrammise täismassiga veoauto kasutamise võimaldamisel töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Vastasel juhul tuleb lähtuda kaubiku rendihinnast.

Omatarve autode puhul

KMS § 12 lõikega 71 sätestatakse järgmine kord:

Kui omatarbe moodustab tööandja liiklusseaduse tähenduses kuni 3500-kilogrammise täismassiga veoauto või käesoleva seaduse § 30 lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel tööandja sõiduauto kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, on nimetatud käibe maksustatav väärtus koos käibemaksuga tulumaksuseaduse alusel arvutatud erisoodustuse hind.

See tähendab, et kui praegu tuleks kaubiku puhul omatarbe maksustamisel lähtuda turuhinnast, siis järgmisel aastal on kaubiku omatarbe käibe maksustatav väärtus käibemaksuga tulumaksuseaduse alusel arvutatud erisoodustuse hind. Kui ettevõte on otsustanud kasutada kaubikute erasõitude maksustamisel kilovatipõhist varianti, siis tuleb erisoodustusena deklareeritud summa deklareerida käibemaksudeklaratsioonil omatarbena.

Omatarve ei ole sõiduauto kasutamine ettevõtlusega mitteseotud otstarbel, välja arvatud käesoleva seaduse § 30 lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel (KMS § 2 lg 6).

Oluline on ka see, et alates 2017.a. juulist loetakse ettevõtlusega seotud sõitudeks ka töötajate transporti elu- ja töökoha vahel tulumaksuseaduse § 48 lõikes 5 sätestatud tingimustel

Sõiduauto kasutusotstarbe muutmine

Kui ettevõte on soetanud ainult töösõitudeks mõeldud sõiduauto, siis selle kasutusotstarbe muutumisel kahe aasta jooksul tuleb korrigeerida ka auto soetamisel tagasi küsitud sisendkäibemaksu. Kui sõiduauto soetati üksnes ettevõtluses kasutamiseks ja sisendkäibemaks arvati maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul võetakse sõiduauto kasutusele või kasutatakse ka eratarbes, siis tuleb soetamisel maha arvatud sisendkäibemaksu korrigeerida ning sisendkäibemaksuna mahaarvatud käibemaksust 50% riigile tagastada.

Vastavalt  käibemaksuseaduse  § 30 lõikele 8 kohaselt puudub õigus hiljem ühe aasta jooksul sõiduauto kasutusotstarvet muuta ehk selle järel sisendkäibemaksu uuesti maha arvata. Nimetatud piirang kehtib ühe aasta jooksul aluse äralangemise maksustamisperioodi esimesest päevast arvates. Seega saab sõiduauto kasutusotstarvet muuta vaid korra aasta jooksul.

 

 


Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (16)
fcLAWTxnwR DcHYUnvsiQS · 10. november 2019
CeBPbyJpvrODg FowXEbkYdRVji · 10. november 2019
uHbdAPnt AyOhpfsxvkzoPb · 2. jaanuar 2020
omnjxfvG IANVXcRQpJvgT · 2. jaanuar 2020
SQfEHxWJLC HCbxmGdTijwAeRg · 27. veebruar 2020
tYzNbKSOyHjAGnh qtdKyifsnoYm · 27. veebruar 2020
tRkieKlM diMQsbFUpfwvHjy · 4. aprill 2020
eVJWPpmhTv oPJDjMONsuiL · 4. aprill 2020
tSUWAZEc piJOnsZgVHIxrz · 17. mai 2020
cDoLMRVdXgP fDjnakiHltEeUrY · 17. mai 2020
scareCMLzyHUQKol MaSfkpIzqONFUl · 24. juuni 2020
tioNxSlgHqWafv LfaZWoHk · 24. juuni 2020
kReDohqQ MFhjkUroaCIKsZV · 19. august 2020
eVglxrITBdtcECjO APrzZLMcfUp · 19. august 2020
CXxdlZbwA YFGTtdSlbmfE · 22. september 2020
qyMWXCTgkzU gRAHceMulV · 22. september 2020